Lastar Hendingar

« All Events

  • Denne hending er over.

Årsmøte Symra

5. februar kl. 19:3022:00

Symra har årsmøte onsdag 5. feb. 2020 kl 19.30 i Storsalen.

Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende senest 3. jan 2020.

I Lov for SYMRA står det under punkt 6. Årsmøte.

Laget skal ha årsmøte i  siste helvta av januar eller første helvta av februar. Innkalling, sakliste, årsmelding frå styret, utval og nemnder og rekneskap skal sendast ut til medlemmene minst 2 veker før årsmøtet.

Alle saker som skal avgjerast, skal stå på saklista. Saker som skal med på saklista, må vere styret i hende seinast 4 veker før årsmøtet. Dersom styret ikkje har ført opp på saaklista ei sak som er innmeldt i rett tid, kan saka likevel takast opp til avgjerd dersom årsmøtet ynskjer det.

Årsmøtet tek stode til årsmelding, rekneskap, budsjett inkludert årskontingent til Symra, planar for året og andre saker på saklista. Årsmøtet kan dessutan drøfta andre aktuelle saker. Omframt årsmøte skal haldast når årsmøtet, styret eller minst 5 medlemmer krev det.

Detaljar:

Dato
5. februar
Tid:
19:30 – 22:00
Kategoriar:
, ,

Arrangør

Symra

Lokale

Storsalen

Detaljar:

Dato
5. februar
Tid:
19:30 – 22:00
Kategoriar:
, ,

Arrangør

Symra

Lokale

Storsalen