Arne M. Sølvberg vil spele, fortelje og danse med kona Asbjørg Hustveit Sølvberg

Kaffepause.

Runddans, bygdedans, songdans og turdans.

Alle er hjarteleg velkomne.